Bouwaansprakelijkheid op de schop

Aanscherping van bouwregels

Vanaf 2017 treedt de wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen in werking. Met deze wet worden de regels van aansprakelijkheid in de bouw voor aannemers aangescherpt. De bouwer is straks zelf verantwoordelijk voor bouwgebreken. Hoewel aannemers vaak zelf wel weten welke principes er ten grondslag liggen aan de aansprakelijkheid, blijkt het nuttig om deze uitgangspunten duidelijk op een rijtje te zetten. Bij een bouwproces zijn er verschillende samenwerkingsvormen en partijen met onderlinge rechtsverhoudingen. Dit maakt de aansprakelijkheidsvraag vaak niet eenvoudiger. De nieuwe wet Kwaliteitsborging moet dit duidelijker maken.

Verantwoordelijkheid bij de aannemer

In het geval van bouwgebreken, is de aannemer vooralsnog gevrijwaard van aansprakelijkheid in de bouw, ongeacht het toezicht van de opdrachtgevende partij. De aannemer kan zich nu schuilen achter de uitspraak: ‘je was er zelf bij en had op kunnen merken dat er gebreken waren’. De nieuwe wet Kwaliteitsborging voor de Bouw moet ervoor zorgen dat dit soort situaties niet meer voorkomen. De aannemer is degene die de bouw ten uitvoer brengt en dus verantwoordelijk is. Zeker ook bij de bouw waar een vergunningsplicht geldt, moet de aannemer zelf regelen dat de bouw aan de regels en eisen van het Bouwbesluit voldoet. Nu verstrekt de gemeente deze, wat zorgt voor minder aansprakelijkheid van de aannemer.

Toezicht op kwaliteit

Echter is het als opdrachtgever wel verstandig om toezicht te blijven houden. Met de nieuwe wet wordt het belangrijk om aannemers te vinden die bewezen kwaliteit kunnen leveren. De gemeente is immers niet meer verantwoordelijk voor het toetsen van de bouwplannen. Met de wet Kwaliteitsborging voor de Bouw moeten opdrachtgevers zelf de kwaliteit van de bouw bewaken. Een mogelijkheid daarvoor is het inschakelen van een adviesbureau. Zeker als er inderdaad gebreken worden vastgesteld, is het belangrijk om onderzoek naar aansprakelijkheid in de bouw te doen. Een dergelijk adviesbureau voert toedrachtsonderzoeken uit, kijkt naar contractuele aansprakelijkheid en kan juridische aspecten belichten.

Duidelijkheid in aansprakelijkheid

Vanuit aannemers en opdrachtgevers moet gestreefd worden naar een systeem van kwaliteitsborging waarbij kwaliteit voorop staat, innovatie gestimuleerd wordt en waar er geleerd wordt van fouten. Wordt er toch een fout gemaakt? Dan moet duidelijk zijn wie verantwoordelijk en dus aansprakelijk is. Met de huidige wetgeving is in de praktijk gebleken dat het nogal diffuus is wie wanneer en waarvoor aansprakelijk is. De nieuwe wet Kwaliteitsborging voor de Bouw moet hier verandering in brengen. Er moet voldoende kennis aanwezig zijn om bouwontwerpen aan de kwaliteitseisen te laten voldoen en er moeten controlemomenten worden ingebouwd. De nieuwe wet wordt in 2017 gefaseerd ingevoerd. Heeft u vragen over deze nieuwe wet en wilt u weten wat dit voor de bouwbranche gaat betekenen? Neem dan eens contact op met Q&S Experts B.V. en breng een bezoekje aan de website van Q&S Experts.

Reacties zijn gesloten.